Spotkać się to początek, zgodzić się to postęp, pracować razem –  to sukces!

Tworzymy spółdzielnię socjalną, czyli podmiot przedsiębiorczości społecznej.  Pomysł na aktualną formę działających w Polsce spółdzielni socjalnych przywędrował do Polski z Włoch, w połowie lat 90-tych XX wieku,  za sprawą Barbary Sadowskiej – współzałożycielki Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka.

Jednak idea spółdzielczości ma w naszym kraju i regionie już długą tradycję. W czasach zaboru pruskiego, ks. Augustyn Szamarzewski, w latach 60-tych XIX w. zajął się organizacją spółdzielczości kredytowo-oszczędnościowej wśród  rzemieślników i rolników. Zakładane kasy działały początkowo w ramach założonego przez Szamarzewskiego stowarzyszenia, a następnie przekształciły  się w samodzielne spółdzielnie. W jego ślady poszedł ks. Piotr Wawrzyniak, który, m.in. zreorganizował  Kasę Oszczędności i Pożyczek w Śremie w Bank Ludowy oparty na nowoczesnych zasadach spółdzielczości.